Δημήτρης Γαβαλάς: Αριθμός και Ψυχολογία

Ο Jung υποστηρίζει ότι προκειμένου να ζήσουμε στον χωροχρόνο και στις σχέσεις των πραγμάτων του κόσμου, προκειμένου να επικοινωνούμε και να ανταλλάσσουμε πληροφορία με το περιβάλλον, χρειαζόμαστε ψυχολογικές λειτουργίες, από…

0 Comments