Νίκος Βολωνάκης: Λίζα Διονυσιάδου, Η Αχμάτοβα στον καθρέφτη μου, εκδ. Εύμαρος

ΑΠΌ ΤΗ ΡΩΣΊΑ ΜΕ ΑΓΆΠΗ, ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΠΊΚΡΑ.. Σκεφθήκατε ποτε να ξυπνήσετε ένα πρωί και να πλησιάσετε τον καθρέφτη  για να χτενιστείτε και ξαφνικά απέναντι σας βλέπετε τον Κωνσταντίνο Καβαφη..…

0 Comments