Σταντάλ:: Το Κόκκινο και το Μαύρο (απόσπασμα), «Είσοδος στον κόσμο”. Μτφρ: Μαρία Τσάτσου

        Ο μαρκήσιος ανεβαίνοντας δυο-δυο τα σκαλοπάτια μιας μικρής απόμερης σκάλας, πήγε ο ίδιος να εγκαταστήσει τον ήρωά μας σε μια συμπαθητική σοφίτα που έβλεπε στον απέραντο κήπο του μεγάρου.…

0 Comments