Ανθούλα Δανιήλ: ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΡΟΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ, Δίγλωσση Έκδοση – William Blake, William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, George Gordon Lord Bayron, Percy Bysshe Shelley, John Keats – Επιστημονική Επιμέλεια *Εισαγωγή* Βιογραφικά Ποιητών, Μαρία Σχοινά. Μετάφραση από τα Αγγλικά, Λένα Καλλέργη, Ευτυχία Παναγιώτου, Εκδόσεις Κέδρος,  2021

 Η Μαρία Σχοινά, Καθηγήτρια στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας  στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχει παρουσία σε συνέδρια στο εξωτερικό, πολλές εκδόσεις και μεγάλη ενασχόληση με τους  Ρομαντικούς στην Ιταλία…

0 Comments