ΠΙΝΔΑΡΟΥ (βλ. σχ. 1) ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΟΣ VI,  ΣΤΟΝ ΣΥΡΑΚΟΥΣΙΟ ΑΓΗΣΙΑ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΗ ΜΕ ΑΜΑΞΑ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΗΜΙΟΝΟΥΣ, στ. 49-119. Μετάφραση: Γεωργία Παπαδάκη       

Σχ.2 […]    Αλήθεια, λέγεται πως με το γιο του Κρόνου,    τον Ποσειδώνα, η Πιτάνη έσμιξε    και θυγατέρα γέννησε μαυρομαλλούσα, την Ευάδνη·    και κάτω απ’ τις πτυχές…

0 Comments