Κωνσταντίνος Μπούρας: Σύλλας Τζουμέρκας, Φάκελος Βάνκαου τού Ηλία Μαγκλίνη / Εμπνευσμένο από την Άλκηστη του Ευριπίδη. Καλή ιδέα, πνιγμένη σε ρηχά δραματουργικά νερά. Το μεταμοντέρνο δεν είναι δικαιολογία. «Στου κασίδη το κεφάλι μαθαίνουν κουρευτική» («μάθε τέχνη κι άστηνε…»).

Ωραίες και καλές οι θεωρίες, όμως δεν παράγουν δράση. Ένα ποτ-πουρί διανοημάτων παραπέμπει σε ρώσικη σαλάτα, ουδεμία σχέσιν όμως έχει με το αρχαίο ή σύγχρονο δράμα. Η τραγικωμωδία τού παρόντος…

0 Comments