Θωμάς Μπεχλιβάνης: Δύο ποιήματα για την Μεγάλη Εβδομάδα

Ο Ιησούς στο Όρος των Ελαιών "  …καὶ θεὶς τὰ γόνατα προσηύχετο… καὶ γενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ ἐκτενέστερον προσηύχετο· καὶ ἐγένετο ὁ ἱδρὼς αὐτοῦ ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν.    Κατά Λουκάν…

0 Comments