ΟΜΗΡΟΥ Ιλιάδα Ρ 424-447 (Τα άλογα του Αχιλλέα θρηνούν τον θάνατο του Πατρόκλου) . Μετάφραση: Γεωργία Παπαδάκη

 Σχ. 1 ΄Ετσι εκείνοι2 μάχονταν· κι ο σάλαγος από τα σιδερένια όπλα στο χάλκινο3 έφθανε ουρανό μέσ’ από τον απέραντο αιθέρα. Και τ’ άλογα του εγγονού τού Αιακού,4 που ήτανε…

0 Comments

 ΟΜΗΡΟΥ Ιλιάς Ρ 722-761 (βλ. σχ. 1) (Οι Αχαιοί αρπάζουν τον νεκρό του Πάτροκλου) – Μετάφραση Γεωργία Παπαδάκη

    ΄Ετσι μίλησε· και τότε εκείνοι αγκαλιάζοντάς τον τόν νεκρό      από τη γη πολύ ψηλά τον σήκωσαν· και πίσω τους ευθύς      των Τρώων οι πολεμιστές υψώσανε κραυγές,     …

0 Comments