ΒΑΛΤΕΡ ΠΟΥΧΝΕΡ: Αξίες – συμπεριφορές – αισθήματα. Μορφές της παραδοσιακής προσποίησης.

Σε προηγούμενο άρθρο μου έγινε λόγος για συλλογική προσποίηση και πολιτισμική σκηνοθεσία, σε σχέση με τον φολκλορισμό και τον τουρισμό. Μολοντούτο τα φαινόμενα αυτά είναι συστατικά στοιχεία του παραδοσιακού λαϊκού…

0 Comments