Γεωργία Παπαδάκη. ΦΟΒΑΤΑΙ  ΚΑΙ  ΤΗ  ΣΚΙΑ ΤΟΥ

        Στη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας της ελληνικής γλώσσας, κάποιες εκφράσεις διατηρούνται στη Νέα Ελληνική με αυτούσια την αρχική μορφή τους· άλλες όμως έχουν επιβιώσει ώς τις μέρες μας μορφολογικά…

0 Comments