Κορίνα Μαυράκη: τρία ποιήματα

Οικονομία γραμμάτων   Της ζωής μας οι σημαντικοί άνθρωποι αρκέστηκαν στην επανάληψη μιας συλλαβής «μα», «μπα», «για», τόσο ικανοί δυο φθόγγοι να περιγράψουν της ψυχής τις ισχυρές δονήσεις ίσως γιατί…

0 Comments