Τασούλα Καραγεωργίου: ένα ποίημα

Ἡ  θεια-Ἀχτίτσα  τὰ Χριστούγεννα   Κι ἂν σήμερα ὅλοι ἐμεῖς,  τῆς παλαιᾶς παιδείας μετασχόντες, ζοῦμε ἀναπάντεχα ἐμπρός σὲ μιὰν ὀθόνη συνεχῶς, –μιὰ νέκυια περίεργη τῶν ζώντων μὲ  τοὺς ἀνθρώπους σὰν…

0 Comments