ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ (βλ. σχ.1) διδαχές από τις Διατριβές και το Εγχειρίδιο. Μετάφραση: Γεωργία Παπαδάκη

 ΔΙΑΤΡ. Α, θ 4-6  ΄Οποιος έχει κατανοήσει το διαφέντεμα του κόσμου και γνωρίζει ότι […] από (τον Θεό) έπεσαν οι σπόροι για τη δημιουργία όχι μόνο του πατέρα μου ή…

0 Comments