ΑΙΣΧΥΛΟΥ Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας (σχ. 1) (στ. 321-368), Μετάφραση: Γεωργία Παπαδάκη

Στ. 321‒368 (σχ. 2)                  […]                           Γιατί είναι οικτρό πόλη τόσο πανάρχαια                  να στείλετε στον ΄Αδη ‒ λεία από δόρυ σκλαβωμένη ‒                  με στάχτης κουρνιαχτό,                  από…

0 Comments