Χέμινγουέι. Φώκνερ, Στάιμπεκ, Μίλλερ, Ντος Πάσσος: 5 Συνεντεύξεις. Εκδόσεις Printa, Σειρά Εκ βαθέων

Oι συνεντεύξεις που περιλαμβάνονται σ’ αυτό τον τόμο δημοσιεύθηκαν στην περίφημη επιθεώρηση Paris Review – «ένα μοναδικό εργαλείο εξερεύνησης των σύγχρονων συγγραφέων και του τρόπου με τον οποίο εργάζονται και δημιουργούν». Αναγνωρισμένες ως…

0 Comments