Λένη Ζάχαρη: Ο Χριστός «ξένος» και «πρόσφυγας». Η ανθρώπινη αδιαφορία για τον σαρκωμένο Θεό και τον συνάνθρωπο.

«Ἀπηλλοτριωμένος ἦλθον τοῖς ἀδελφοῖς μου καὶ ξένος τοῖς υἱοῖς τῆς μητρός μου»(Ψαλμ. 68)   …αιώνες πριν την γέννηση του Χριστού ο προφήτης Δαβίδ μιλά για το πιο συγκλονιστικό γεγονός που…

0 Comments