Ετικέτα: σφιχτοχέρα

ΛΥΣΙΑ (βλ. σχ. 1) Υπέρ του Ερατοσθένους φόνου απολογία 6-14 (σχ. 2). Μέρος Ι. (Μοιχεία στην αρχαία Αθήνα). Μετάφραση: Γεωργία Παπαδάκη

[…] Εγώ, λοιπόν, άνδρες δικαστές, όταν έκρινα πως ήρθε ο καιρός να παντρευτώ, παντρεύτηκα και πήρα τη γυναίκα μου στο σπίτι μου· και τον άλλο χρόνο [πριν, δηλαδή, αποκτήσουμε παιδί], [ … ]