Μάρθα Χριστοφόγλου: Μερικά πολυμήχανα παράσιτα

Η ελληνική λέξη «παρά-σιτος» σήμαινε κάποτε αυτόν που τρώει κοντά σε κάποιον άλλο, όπως περίπου το «σύν-τροφος». Απέκτησε την αρνητική της σημασία πολύ νωρίς, πριν από το τέλος της κλασικής…

0 Comments