Λένη Ζάχαρη: Το κράτος της καταστολής

Ένας από τους κύριους σκοπούς του κράτους, από τη συγκρότησή του, είναι η προστασία των πολιτών. Το ζήτημα ωστόσο στις μέρες μας έχει μάλλον παρεξηγηθεί από τα εκτελεστικά όργανα των…

0 Comments