ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ Ἱστορίαι, Ζ΄ 75,  Η τραγωδία της αθηναϊκής εκστρατείας στη Σικελία, 415-413 π. Χ. – Μέρος ΙΙ – Μετάφραση: Γεωργία Παπαδάκη

     Βιβλίο Ζ 75         Μετά από αυτά, όταν ο Νικίας και ο Δημοσθένης έκριναν ότι οι προετοιμασίες ήταν επαρκείς, τότε πια πραγματοποιήθηκε η αναχώρηση του στρατού, την τρίτη…

0 Comments