Τ. S. Eliot: Τετάρτη της Σποδού. Μτφρ: Παυλίνα Παμπούδη

Ι Αφού δεν ελπίζω να ξαναγυρίσω Αφού δεν ελπίζω Αφού δεν ελπίζω να γυρίσω Ποθώντας το χάρισμα του ενός και τις προοπτικές του άλλου Δεν αντιμάχομαι πια ν’ αντιμάχομαι τέτοια…

0 Comments

Τ. Σ. ΕΛΙΟΤ: Η Τετάρτη της Σποδού (απόσπ.): Εισαγωγή – μετάφραση: Παυλίνα Παμπούδη, PRINTA, 2005

  Ι Αφού δεν ελπίζω να ξαναγυρίσω Αφού δεν ελπίζω Αφού δεν ελπίζω να γυρίσω Ποθώντας το χάρισμα του ενός και τις προοπτικές του άλλου Δεν αντιμάχομαι πια ν’ αντιμάχομαι…

0 Comments