Λένη Ζάχαρη, Διαβάζοντας αλλιώς: Πίσω σ’ εμένα, Άγγελος Δ. Γέροντας, Βήτα Ιατρικές εκδόσεις, 2018

"Διαβάζοντας αλλιώς..." Επιλέγοντας βιβλία χωρίς κριτική διάθεση, αλλά με την αγάπη του αναγνώστη. Από εδώ με μαγικό τρόπο θα "Ξαναδιαβάζουμε αλλιώς"...                   …

0 Comments