ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ Ἱστορίαι,  ΣΤ΄ 30-32 Η τραγωδία της αθηναϊκής εκστρατείας στη Σικελία, 415-413 π.Χ. Μέρος Ι – Μετάφραση Γεωργία Παπαδάκη

Βιβλίο ΣΤ 30-32(σχ. 1) Μετά από αυτά, στα μέσα πλέον του καλοκαιριού, έγινε ο απόπλους για τη Σικελία.[…] Οι ίδιοι οι Αθηναίοι και όσοι από τους συμμάχους τους βρίσκονταν στην…

0 Comments