Κωνσταντίνος Μπούρας: South seas or other stories /Νότιες θάλασσες ή άλλες ιστορίες, από την Μαριάννα Καβαλλιεράτου στο Σύγχρονο Θέατρο.

Η απόλυτη ελευθερία τού σώματος μακριά από την δυναστεία του εκφερόμενου λόγου.     Σκέφτομαι συχνά πως οι αρχαίοι μίμοι και παντόμιμοι, όπως επιβίωσαν τους σκοτεινούς χρόνους του Μεσαίωνα ως…

0 Comments