Χρήστος. Δ. Αντωνίου: Παλλαδάς ο Αλεξανδρεύς

(Με αφορμή ένα επίγραμμά του) Άρα μη θανόντες τω δοκείν ζώμεν μόνον, Έλληνες άνδρες, συμφορά πεπτωκότες, όνειρον εικάζοντες είναι τον βιον;  Ή ζώμεν ημείς, του βίου τεθνηκότος;        …

0 Comments