Κωνσταντίνος Μπούρας: Μία «Άλκηστη» τελείως κωμική, δίχως ίχνος δράματος, «tragic!!!», σε απλά ελληνικά.

 Ο Ευριπίδης καινοτομώντας έγραψε αντί για σατυρικό δράμα [με ύψλιον] μία τραγικωμωδία που διέφερε από τις άλλες «τραγωδίες με αίσιον τέλος» (Ελένη, Ίων) ως προς το έντονο γελοιογραφικό στοιχείο. Ακόμα…

0 Comments