Ανθούλα Δανιήλ:  Το δημοτικό τραγούδι και η προσφορά του στη δημοσιοποίηση του Αγώνα για την Ελευθερία         

Συλλογές των δημοτικών τραγουδιών έχουν γίνει πολλές από επιφανείς Έλληνες και ξένους επιστήμονες. Όμως στην Ευρώπη του 19ου αιώνα, τo Δημοτικό τραγούδι ταξίδεψε  κυρίως μέσα από τις συλλογές δημοτικών τραγουδιών  του Claude Charles Fauriel και του  Arnold Passow, οι οποίοι θεωρήθηκαν…

0 Comments