Μανόλης Ξεξάκης: Η γλώσσα της λογοτεχνίας  

# Γλώσσα είναι η δεξιότητα να παράγουμε, να συνθέτουμε και να αναπαράγουμε όταν θέλουμε διαφορετικούς ήχους σε ενότητες, που συμφωνούμε τι θα σημαίνουν κάθε φορά που εκφωνούνται. Γλώσσα αναπτύξαμε όταν…

0 Comments