Κοσμάς Κοψάρης: Ο σκιοφωτισμός του θανάτου στον Αντώνη Φωστιέρη: Θάνατος ο Δεύτερος, εκδ. Καστανιώτης 2020

Ο θάνατος για τον Αντώνη Φωστιέρη συνιστά μια έντονα οντολογική αναμέτρηση, ένα παιχνίδι με τα ακροτελεύτια όρια της ύπαρξης. Ο θάνατος ερμηνεύεται από τον ποιητή ως ένα δίπολο που αφορά…

0 Comments