ΑΝΑΚΡΕΩΝ (σχ. 1) Μετάφραση: Γεωργία Παπαδάκη

 Απ. 53 Ο Έρωτας, που μόλις είδε τα ψαρά τα γένια μου, με των χρυσόλαμπων φτερών του τ’ ανεμίσματα με προσπερνά και φτερουγίζει μακριά μου.   Απ. 27 ε, παιδί,…

0 Comments