Ετικέτα: χρεία

Γιῶργος Καστρινάκης: Ἐπὶ γῆς εἰρήνη

Τότε μόνο χαίρεται ἐτοῦτος ὁ κόσμος: Ὅταν ὁ βίος του γίνεται ζωή. Δηλαδὴ ὅταν ἀξιώνεται νὰ ὑποδεχθεῖ ἕνα νόημα. Τὸ καταλαβαίνουμε ὅλοι ὅτι νόημα τῆς ζωῆς εἶναι ἡ χαρά. Μιὰ [ … ]