ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ: Το βουνό

Στο μικρό σπιτάκι στην άκρη του δρόμου θα έβρισκε εκείνον που ήξερε το βουνό. Έτσι του είχαν πει. Έφτασε εμπρός στην κουρελού που σκέπαζε το άνοιγμα της πόρτας και πριν…

0 Comments