ΧΡ. Δ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Η ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΣ  Ι. ΜΟΝΗΣ ΔΑΦΝΙΟΥ —Το θαυμαστό αποτέλεσμα μιας σύζευξης.

Το κύριο χαρακτηριστικό της βυζαντινής τέχνης είναι, νομίζω, ότι συνδέεται με την αισθητική κατηγορία του «υψηλού». Η άλλη κατηγορία, με την οποία είναι άρρηκτα δεμένη η κλασική τέχνη, είναι το…

0 Comments