Φίλιππος Φιλίππου: Γεώργιος Νικ. Σχορετσανίτης, Παραδουνάβιες σελίδες, Εκδόσεις Οδός Πανός, 2021

                         Ο Δούναβης και η Ουγγαρία   Ο ποταμός Δούναβης διασχίζει αρκετές χώρες της ανατολικής Ευρώπης κι έχει εμπνεύσει αρκετούς συγγραφείς, παλιούς και σύγχρονους, για παράδειγμα τον Ιούλιο Βερν και…

0 Comments