Παυλίνα Παμπούδη: 13 Σπονδές  

(Δεν είχα συνειδητοποιήσει πως ο θάνατος είχε ξεκάνει τόσο πολλούς… Τ. Σ. Έλιοτ)   Αυτή τη φορά, (και λόγω των Ψυχοσαββάτων), αντλώ πρώτη ύλη από το κοινό κενοτάφιο των χαμένων…

1 Comment