Ευσταθία Δήμου: Δημήτρης Χρ. Παπαθανασίου, Απορίες μιας πορείας, Κουκκίδα, Αθήνα 2022

Το πρόσφατο βιβλίο του Δημήτρη Παπαθανασίου συστήνεται με τον παιγνιώδη και ευρηματικό τίτλο Απορίες μιας πορείας ο οποίος, με την παρήχηση που εμπεριέχει, επαναφέρει στην πνευματική ζωή του καιρού και…

0 σχόλια