Κωνσταντίνος Μπούρας: “Η αναπαράσταση της δίκης του Σωκράτη” με τον Gilles Decorvet σε σκηνοθεσία από τον Δήμο Αβδελιώδη στο Studio new star art cinema

Το να ακούς το πρωτότυπο αρχαίο κείμενο με μια σαφήνεια και μια αισθητική καθαρότητα έτσι ώστε να καθίσταται κατανοητό στον μέσο θεατή/ακροατή είναι από μόνος του ένας άθλος παγκόσμιος. Απόδειξη…

0 Comments