Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις (Ἀχαϊκά 17, 9-12). Μετάφραση: Βασίλης Πανδής.

[Ο/η Άγδιστις και ο Άττης]   Οι Δυμαίοι[1] έχουν και ναό της Αθηνάς, με άγαλμά της πανάρχαιο. Έχουν δε και άλλο ιερό, της μητέρας Δινδυμήνης[2] και του Άττη. Κανένας δεν…

0 Comments