Μαρία Δέσποινα Ράμμου: Η έννοια της επιτυχίας και αποτυχίας στην αρχαιότητα

           Στην αρχαιότητα οι έννοιες της επιτυχίας και αποτυχίας είχαν διαφορετική υφή από αυτήν που απέκτησαν μεταγενέστερα, καθώς δεν επιφόρτιζαν, στον βαθμό που ισχύει σήμερα, οι σχετικοί όροι (ως…

0 Comments