ΒΑΛΤΕΡ ΠΟΥΧΝΕΡ: Εκστατικοί χοροί στη Χερσόνησο του Αίμου. Padalice – Călușarii – Αναστενάρια – Εκστατικοί χoροί της Πεντηκοστής

Ένα καλό παράδειγμα της εφαρμογής της συγκριτικής μεθοδολογίας οδηγεί στα Βόρεια και Ανατολικά της Χερσονήσου του Αίμου, στην ανατολική Σερβία, τη Ρουμανία και την ιστορική Θράκη και ασχολείται και πάλι…

0 Comments