Χρ. Δ. Αντωνίου: Το πλαίσιο μιας τολμηρής «Γέννησης του Χριστού» από τον Γιάννη Τσαρούχη.

Σε όλη γενικά τη βυζαντινή εικονογραφία της Γέννησης του Χριστού τα χαρακτηριστικά του βυζαντινού τύπου εικόνων που απεικονίζουν την εν λόγω Γέννηση είναι τα εξής: Στη μέση υπάρχει ένα σπήλαιο…

0 Comments