Βάννα Πασούλη: Χρύσα Κοντογεωργοπούλου, «ΔΡΟΣΕΡΗ ΤΗΣ ΦΥΛΛΩΣΙΑΣ ΣΚΙΑ» – Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ σε νεοελληνική μεταγραφή. Εκδόσεις 24 Γράμματα, 2023

Μέ τόν ἐπιτυχημένο τίτλο «Δροσερή τῆς φυλλωσιᾶς σκιά» γιά τήν Παναγία- Θεοτόκο, τό εὐσκιόφυλλον δένδρον τῆς Χριστιανοσύνης, ἡ ποιήτρια Χρύσα Κοντογεωργοπούλου μετέγραψε στήν νεοελληνική γλώσσα ἕνα ἀπό τά ὡραιότερα ποιήματα…

0 Comments