Φάνης Κωστόπουλος: Από τον Ελπήνορα  στον  Παλινούρο – Από τον Όμηρο στον Βιργίλιο

                        ....................................Το μόνο που ζήτησε                               ήταν μια πήχη τόπος στ’ακρογιάλι της Αιαίας                                κ’ εκεί να στήσουν το κουπί του.  ΜΗ – ΗΡΩΣ, Γ.…

0 Comments