ΒΑΛΤΕΡ ΠΟΥΧΝΕΡ: Εκδοχές της κρίσης στη νεοελληνική δραματουργία

Μία τυπολογία και μια δειγματοληψία   H οικονομική κρίση της Ελλάδας, που δεν είναι μόνο οικονομική αλλά και συνειδησιακή, ψυχολογική και υπαρξιακή, αξιών και συμπεριφορών, στρατηγικών επιβίωσης στην καθερινότητα και…

0 Comments