Γεωργία Παπαδάκη. ΚΝΩΔΑΛΟ ⸺ ΞΟΑΝΟ ⸺ ΜΟΡΜΟΛΥΚΕΙΟ κ. ά.

  Στο παρόν άρθρο θα ασχοληθούμε με λέξεις υβριστικού ή μειωτικού περιεχομένου που έχουν περάσει αυτούσιες από την αρχαία στη νέα ελληνική γλώσσα και αγνοούμε την προέλευσή τους. Κατά πρώτον…

0 Comments