ΣΤΟΒΑΙΟΥ  “Ανθολόγιον”. Μετάφραση Γεωργία Παπαδάκη

  Απόσταγμα σοφίας μεγάλων ανδρών του αρχαίου ελληνικού κόσμου.   Δημοσθένη Ο Δημοσθένης έλεγε ότι, όταν του ερχόταν πολλές φορές να ευχηθεί να εκλείψουν οι κακοί, φοβόταν μήπως με την…

0 Comments