Κώστας Ξ. Γιαννόπουλος: Ο Γεώργιος Βιζυηνός και η πρωτοποριακή ψυχογραφική διηγηματογραφία του

Δεν ήμουν άλλος ένας αριθμός, ήμουν μαζί τους, μα δεν ήμουνα δικός τους Ήμουν και θα είμαι μόνος ζωντανός στη μνήμη τους ή ξεχασμένος.   ΜΠΑΥΡΟΝ, ΤΣΑΙΛΝΤ ΧΑΡΟΛΝΤ, άσμα III,…

0 σχόλια