Κώστας Ξ. Γιαννόπουλος: Γκυ Ντεμπόρ, καταστασιακός, ακτιβιστής, ριζοσπάστης, ελευθεριακός  

«Πώς είναι δυνατόν ένα ειλικρινές άτομο να μην συντριβεί μέσα σε μια δολερή κοινωνία» Μαρκήσιος ντε Σαντ   «Αν είναι να σωθεί ο κόσμος θα σωθεί μόνον απ’ τους ανυπότακτους» …

0 Comments