Γεωργία Παπαδάκη. ΚΑΛΛΙΡΡΟΟΣ  ⸺ ΕΛΙΚΟΡΡΟΟΣ

  ΄Αλλα δύο ωραιότατα επίθετα της αρχαίας Ελληνικής, συνδυασμός μελωδικότητας και ανάγλυφης παραστατικότητας. Είναι σύνθετα και έχουν κοινό το δεύτερο συνθετικό τους, το ουσιαστικό ῥοή.          Το καλλίρ(ρ)οος-ον, με πρώτο…

0 Comments