Λένη Ζάχαρη: «Δ Ι Κ Ε Ο Σ Ι Ν Ι»…

Ανορθόγραφα, γιατί "ανορθόγραφη" είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Δεν ξέρει πού πατά και πού βρίσκεται, αλλιώς δεν εξηγούνται όλα αυτά τα τραγικά που λαμβάνουν χώρα στον τόπο μας και μας αφήνουν…

0 Comments